U bent hier

Zendingscommissie "Laat de heidenen weten..."

De zendingscommissie heeft als taak de zendingsgedachte in de gemeente te stimuleren door middel van diverse activiteiten. Zo wordt er onder andere een bloemschikavond georganiseerd. Ook verzorgt zij de zendingsbusjes en de inning van de jaarlijkse bijdragen. 

De zending- en evangelisatiecommissie fungeren als één commissie.

Aangezien we veel raakvlakken hebben en beiden op zoek zijn naar leden hebben we met toestemming van de kerkenraad de handen ineen geslagen. Hierdoor hebben wij een breder draagvlak en kunnen de functies beter verdeeld worden.

Zendingsbijdrage 2022

De komende tijd is het weer tijd voor de zendingsbijdrage. Het komende jaar willen we het op een andere manier “ophalen”. In dit kerkblad zal een envelop zitten waar u de vaste bijdrage van €7,50 per belijdend lid in kan doen. Deze envelop kunt u in de groene collectebus deponeren in de garderobe.

U kunt de bijdrage aan de zending ook overmaken op bankrekening: NL96RBRB0827548761 t.n.v. EC Efraïm.

Beste gemeente.

Wij verkopen weer postzegels. Deze keer zitten 21 postzegels in  een zakje. De prijs hiervan is € 20,50. Eén postzegel is genoeg wanneer u een kaart of brief wilt versturen. De winst komt geheel ten goede aan de zendingcommissie. U kunt de postzegels afhalen of bestellen bij Anja Guiljam  06 34280338 of Peter Poppe 0115-697350

Een hartelijke groet van de Zendings- en Evangelisatiecommissie

Toerustingsavond WCL over Genderproblematiek

Het is u en jou vast niet ontgaan dat al een aantal jaren het onderwerp “seksuele geaardheid” veelvuldig in het nieuws is, met vooral de laatste periode een verbreding naar het “gendervraagstuk”. We kunnen en mogen onze ogen niet sluiten voor het feit dat er ook in onze reformatorische gezindte mensen zijn die persoonlijk met deze dingen worstelen of er in hun directe omgeving mee te maken hebben. De Interkerkelijke Werkgroep Christelijke Levenshouding wil graag deze onderwerpen nader onder de aandacht brengen en heeft een gezamenlijke gemeenteavond georganiseerd. Op deze avond wordt gesproken door ds. M. Klaassen en ouderling A.W. Overbeeke over (o.a.) de vraagstukken wat onze standpunten behoren te zijn in Bijbels licht en hoe we deze mensen de aandacht kunnen en moeten geven die nodig is om ze in onze gemeente een veilige omgeving te bieden. De avond is bedoeld voor ambtsdragers, leerkrachten, verenigingsleiders, mensen die worstelen met hun geaardheid, hun ouders, familie en vrienden, belangstellenden. Kortom, voor iedereen. Er is uiteraard ook ruimte voor vragen.

Woensdag 12 oktober 2022

De Levensbron;  Sloelaan 40 Terneuzen

Inloop 19:15 uur, aanvang 19.30uur

 

Gereformeerde Bijbel Stichting

De Gereformeerde Bijbel Stichting Zeeuws Vlaanderen organiseert op D.V. woensdagavond 19 Oktober een  bijeenkomst waarin Ds. S.M. Buth hoopt voor te gaan. De bijeenkomst zal gehouden worden in het kerkgebouw van de CGK Zaamslag, Axelsestraat 9 4543 CD Zaamslag. Aanvang: 19:30 uur We hopen op een goede opkomst

Hartelijke groet namens het G.B.S. Streekcomité Zeeuws-Vlaanderen

 

 

 

 

Aanstaande zondag

 

D.V. zondag 2 oktober gaat ons in beide diensten voor

ds S.M. Buth

De diensten beginnen om 10.00 uur en 15.00 uur.

Er is oppas voor de kleintjes in de crèche