U bent hier

Luisterarchief

Abonneren op feed Luisterarchief
Opnames
Bijgewerkt: 13 uur 54 min geleden

Hemelvaartsdag: Christus vaart ten hemel

do, 05/26/2022 - 09:30

Ps. 47:3
Belijden van het geloof met HC vrg & antw. 46 en 49
Handelingen 1: 4-14 (tekst 8-11)
Ps. 47:4
Gebed des Heeren: 1, 3 en 9
Ps. 73:13
Ps. 68:9
‘Christus vaart ten hemel’
1. Zijn afscheidswoorden vóór Zijn hemelvaart (vs. 8)
2. Het feit en de zegen van Zijn hemelvaart (vs. 9)
3. De verzekering van Zijn wederkomst ná Zijn hemelvaart (vs. 10-11).

Categorieën: Kerkdiensten

Uitvaartdienst: Br. A. Durink.

ma, 05/23/2022 - 13:30

Votum.
Ps 121: 1.
Gebed.
Schriftlezing: Psalm 39.
Belijdenis van het geloof met zondag 17.
Ps 39 : 3.
Meditatie over Psalm 39 : 8.
Ps 39 : 5.
Gebed.
Ps 130 :3.
Zegenbede.

Categorieën: Kerkdiensten

Abrahams geloofs offer.

zo, 05/22/2022 - 15:00

Ps.145: 1,6
Ps. 84: 6
Gen. 22: 1-19
Ps. 77: 4,6
Ps. 42: 5
Ps.118: 7
tekst Hebr.11: 17-19

Categorieën: Kerkdiensten

Jezus Christus de levensvorst.

zo, 05/22/2022 - 10:00

Ps.103: 8,9
Ps.130: 2
Luk.7: 1-17
Ps. 89: 3,6
Ps.116: 5
Ps. 68: 10
tekst vs.13,15

Categorieën: Kerkdiensten

Volwassencatechese.

di, 05/17/2022 - 19:30
Categorieën: Kerkdiensten

Christus: gezalfd tot een drievoudig ambt.

zo, 05/15/2022 - 15:00

Ps. 45: 4
Ps. 135: 1
Jesaja 61
Ps. 132: 11 en 12
Ps. 89: 9 en 12
Ps. 2: 3
HC Zondag 12, vraag en antwoord 31
“Christus: gezalfd tot een drievoudig ambt.”
1. De achtergrond en de betekenis van gezalfd zijn;
2. Gezalfd tot onze hoogste Profeet en Leraar;
3. Gezalfd tot onze enige Hogepriester;
4. Gezalfd tot onze eeuwige Koning.

Categorieën: Kerkdiensten

Als klei in de hand van de Pottenbakker.

zo, 05/15/2022 - 10:00

Ps. 75: 1 en 4
Ps. 119: 19
Jeremia 18: 1-17
Ps. 33: 6
Ps. 104: 15 en 18
Ps. 94: 5 en 8
‘Als klei in de hand van de Pottenbakker’
1. De nietigheid van de klei in de hand van de Pottenbakker
2. De invloed van de klei op het handelen van de Pottenbakker
3. De onbekeerlijkheid van de klei in de hand van de Pottenbakker

Categorieën: Kerkdiensten

Volwassencatechese

di, 05/10/2022 - 19:30
Categorieën: Kerkdiensten

Eén ding doe ik.

zo, 05/08/2022 - 15:00

Ps 31: 5, 17
Ps 21:5
Filip. 3:1-16
Ps 27:1, 2
Ps 33: 5
Ps 73: 13
Tekst: Filippenzen 3: 13a
Thema: Eén ding doe ik
1. Vergeten wat achter is
2. Uitstrekken naar wat voor is

Categorieën: Kerkdiensten

Eén ding weet ik.

zo, 05/08/2022 - 10:00

Ps 33: 10, 11
Ps 119: 38
Johannes 9
Ps 135:2, 3
Ps 146: 6
Ps 56: 4
Tekst: Johannes 9: 25b
Thema: Eén ding weet ik
1. Ik weet wie ik was
2. Ik weet wie ik ben

Categorieën: Kerkdiensten

Zijn Naam is Jezus.

zo, 05/01/2022 - 15:00

Ps. 72: 9 en 11
Ps. 97: 7 (zondagsschool groep 2)
Schriftlezing Matth. 1: 18-25
Berijming Twaalf Artikelen: 2 (2e berijming)
Ps. 9: 10 (zondagsschool groep 1) en 11
Ps. 52: 7
HC Zondag 11
Thema: ‘Zijn Naam is Jezus’
1. De Zaligmaker
2. De enige Zaligmaker
3. De volkomen Zaligmaker

Categorieën: Kerkdiensten

Doopdienst: De geschiedenis van de gesloten en de ontsloten weg.

zo, 05/01/2022 - 10:00

Zingen: Ps. 25:6
Lezen van de wet des Heeren en samenvatting
Zingen: Ps. 119:17
Schriftlezingen: Handelingen 8: 26-40 en Jesaja 56: 1-8
Lezen van het doopformulier + formuliergebed
Zingen: Ps. 81:12 (onder het zingen wordt Bente binnen gedragen)
Doopvragen, beantwoording en dooptoespraak
Bediening van de Heilige Doop
Zingen: Ps. 105:5
Dankzegging (uitlopend in een vrij gebed)
Zingen ter inleiding op de prediking: Ps. 87: 3 en 4
Prediking (Uitgangspunt: Handelingen 8: 26-39)
Zingen: Ps. 68:2
Gebed
Zingen: Ps. 78: 1 en 4
Zegen

“De geschiedenis van de gesloten en de ontsloten weg”
1. Een wegwijzer gevraagd;
2. Op dé Weg gewezen;
3. De levensweg met vreugde vervolgd.

Categorieën: Kerkdiensten

Gedenk Jesus Christus is uit de doden opgewekt.

zo, 04/24/2022 - 15:00

Ps 92 : 1 en 2.
Ps 27 : 7.
2 Tim 1 : 3 – 2 : 8.
Ps 118 : 8 en 11.
Ps 138 : 3.
Ps 105 : 1.
Tekst: 2 Tim. 2 : 8a.

Categorieën: Kerkdiensten

Kerkdienst

zo, 04/24/2022 - 15:00

Ps 92 : 1 en 2.
Ps 27 : 7.
2 Tim 1 : 3 – 2 : 8.
Ps 118 : 8 en 11.
Ps 138 : 3.
Ps 105 : 1.
Tekst: 2 Tim. 2 : 8a.

Categorieën: Kerkdiensten

Houd Mij niet vast, maar verkondig het Mijn broeders

zo, 04/24/2022 - 10:00

Ps. 9: 2 en 11
Ps. 119: 18
Kolossenzen 1: 1-23 (preektekst Joh. 20:17)
Ps. 61: 5 en 6
Ps. 73: 13
Ps. 107: 8
Thema: ‘Houd Mij niet vast, maar verkondig het Mijn broeders’
1. Maria vermaand door Jezus
2. Maria uitgezonden door Jezus

Categorieën: Kerkdiensten

Dienst met belangstellenden (2e Paasdag)

ma, 04/18/2022 - 09:45

ZINGEN VAN PAASLIEDEREN
Christus onze Heer verrees.
Jezus, leven van mijn leven
Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft
Kroon Hem met gouden kroon
Is dat, is dat mijn Koning?
1. Zingen ‘Heere Jezus om Uw Woord’
(alle kinderen) begeleid door Thomas
2. Opening door br. J.A. Verolme
Lukas 24: 1 – 12.
3. Samenzang: Psalm 9: 1 en 11
4. Declamatie door Ilona Corbijn.
5. De zondagsschool
Psalm 105: 2 (alle kinderen)
begeleid door Thomas.
Declamatie
Julia .
Levy.
Schriftlezing Mattheüs 2: 1, 2 en 11
Loïs.
Femke.
Zingen: ‘Leer mij o Heer uw lijden recht betrachten’
(alle kinderen)
begeleid door Thomas.
’t Is middernacht en in de hof
Gespeeld door Silvana.
Declamatie
Max.
Schriftlezing Lukas 22 vers 3 – 6
Sem.
Declamatie
Emma.
Zingen: ‘’t Is middernacht en in den hof’
begeleid door Silvana
Groep 1 zingt:
Groep 2 zingt:
Declamatie
Joas
Amy v. W.
Noa.
Liv.
Zingen Psalm 116: 2
(wijs: ‘Wat zal de wereld mooi zijn op die dag’)
begeleid door Jochem
Groep 2
Declamatie
Lisa
Amy
Schriftlezing Johannes 20: 15 en 16
Justin
Zingen ‘Daar juicht een toon’ (alle kinderen)
begeleid door Jochem
Groep 1.
Groep 2
Alle kinderen
Declamatie
Susanna.
Joëlle
Zingen ‘U zal ik loven Heer’ (alle kinderen)
begeleid door Thomas.
6. Meditatie door ds. S.M. Buth
Lukas 24: 1.
7. Samenzang: Psalm 108: 1.
8. Schriftlezing door Sandra Roelse
Mattheüs 24: 29-35
9. Samenzang: Als ik in gedachten sta.
10. Declamatie door Arina de Rijke:
11. Samenzang: Psalm 118: 11 en 14
12. Vrije vertelling door Trijntje Zegers
13. Afscheidswoord door br. J.A. Verolme
14. Toezingen Justin en Silvana
15. Sluiting door br. M. Corbijn
16. Samenzang: U zij de glorie, opgestane Heer!
17. Uitleidend orgelspel

Categorieën: Kerkdiensten

De opgestane levensvorst en het lege graf.

zo, 04/17/2022 - 15:00

Ps 21 : 4 en 6.
Ps 68 : 10.
Joh. 19 : 38 – 20 :10.
Ps 84 : 1 en 6.
Ps 72 : 7.
Ps 72 : 10.

Categorieën: Kerkdiensten

Kerkdienst

zo, 04/17/2022 - 15:00

Ps 21 : 4 en 6.
Ps 68 : 10.
Joh. 19 : 38 – 20 :10.
Ps 84 : 1 en 6.
Ps 72 : 7.
Ps 72 : 10.

Categorieën: Kerkdiensten

Gezocht bij de dood, maar gevonden door het Leven.

zo, 04/17/2022 - 10:00

Ps. 115: 9
Ps. 119:16
Joh. 20: 1-18 (tekstwoorden voor de prediking: vers 14-16)
Ps. 118: 11 en 12
Ps. 21: 4 en 5
Ps. 119: 65
“Gezocht bij de dood, maar gevonden door het Leven”
1. Op zoek naar een gestorven Jezus;
2. Gevonden door de opgestane Heiland.

Categorieën: Kerkdiensten

Goede vrijdag: De stervende Heiland verkondigt dat Zijn werk volbracht is

vr, 04/15/2022 - 19:30

Ps. 40: 6
Vrg. 39 en 40 van de HC
Ps. 22: 8
Johannes 19: 17-30 (tekst Joh. 19:30m)
Ps. 138: 4
Ps. 85: 1 en 2
Ps. 57: 1 en 2
“De stervende Heiland verkondigt dat Zijn werk volbracht is”
1. Dit is een aangenaam woord voor Zijn Vader;
2. Dit is een verschrikkelijk woord voor de satan;
3. Dit is een verlossend woord voor zondaren.

Categorieën: Kerkdiensten

Pagina's

Aanstaande zondag

 

D.V. zondag 29 mei gaat ons in beide diensten voor

ds. S.M.Buth

De diensten beginnen om 10.00 uur en 15.00 uur

Op Hemelvaartsdag begint de dienst om 9,30 uur. 

Er is oppas voor de kleintjes in de crèche