slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Welkom

Welkom op de website van de CGK te Zaamslag.

U vindt hier de nodige gegevens wat betreft ons kerkelijke leven.

 

Meditatie Februari

                                           Ik ben verzekerd van Gods liefde

                                                                                                                             Romeinen 8:38 en 39

Meditatie Januari

                                                     ‘Laat hem ook nog dit jaar’

                                                                                                                                      Lukas 13:8

Meditatie December

Vreest niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal.

                                                                                                                       Lukas 2: 10b

GROTE BLIJDSCHAP!

Meditatie November

  Het duivelse rijk tegen zichzelf verdeeld.

‘Alzo wies het Woord des Heeren met macht.’                                              (Handelingen 19:20)

Meditatie Oktober.

Een stille Getuige.

‘Zo verliet dan de vrouw haar watervat….’

                                                                                                                                 (Johannes 4:28a)

Meditatie Augustus en September.

…en Gij troost mij.

                                                                                                                                         (Jesaja 12: 1)

Meditatie Juli.

‘Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad.’

                                                                                                                                  (Psalm 119:105)

Meditatie Juni

 Liefde tot het einde

...zo heeft Hij hen liefgehad tot het einde.

                                                                                                                                (Johannes 13:1b)

Meditatie Mei.

Zwaard of beker

Jezus dan zeide tegen Petrus: Steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die de Vader Mij gegeven heeft, zal Ik die niet drinken?                                                                                            Johannes 18:11

Pagina's

Aanstaande zondag

 

D.V. zondag 26 Februari 10.00 uur en 15.00 uur ds. S.M. Buth

De diensten beginnen om 10.00 uur en 15.00 uur.

Er is oppas voor de kleintjes in de crèche