slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Welkom

De Kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zaamslag wil u ook graag via haar website op de hoogte houden van besluiten aangaande het corona-virus met betrekking tot het gemeentelijk leven. 

Lees hier de laatste besluiten die zijn aangepast op dinsdag 24 maart 2020. 

Meditatie April

“Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest henengaan naar Jeruzalem en veel lijden….”                                                                                                                 (Matth. 16 : 21)

 

 

Meditatie Maart.

                                                                     

“Heere, indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen.”

“Ik wil, word gereinigd!”   (Matth. 8 : 1-4)

 

Meditatie Februari

Ik ben een vreemdeling op de aarde. (Psalm 119 : 19a

)Ik ben een gezel van allen die U vrezen. (Psalm 119 : 63a)

Meditatie Januari

En gij zult Zijn Naam heten Johannne  (Lukas 1:13b)                                                                      

Meditatie December.

Bidt zonder ophouden (1 Thessalonicenzen 5:17)

Meditatie November.

Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God. (Psalm 42:2)                                                                                                              

Meditatie Oktober

 

“Zo verliet dan de vrouw haar watervat…”(Joh 4:28a)      

Meditatie Augustus en September.

“En Hij zeide tot hen: Komt gij in een woeste plaats hier alleen, en rust een weinig. Want er waren velen, die kwamen en die gingen, en zij hadden zelfs geen gelegen tijd om te eten”. Markus 6:31)

.                                                                                                                           

Meditatie Juli

En het zal zijn in de laatste dagen (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees (Hand 2:17a)

                                                                                                             

Pagina's

Aanstaande zondag

Tot nader order zullen er om 10.00 uur en 15.00 uur leesdiensten worden gehouden. Dit alleen in het bijzijn van een tweede ouderling, de koster en de organist.