slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Welkom

Welkom op de website van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Zaamslag. Op deze site vind u meer informatie over de gemeente en proberen we een antwoord te geven  op uw vragen omtrent kerk en geloof.

Hartelijke groet

De gemeente

Meditatie Januari

                        “En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond”                                                                        

                                                                                                                                                   1 Joh. 1:14

Meditatie December

“Wij hebben dan altijd goede moed…..”

                                                                     ( 2 Kor. 5 :60)

Meditatie November

En het zal geschieden, al wie de Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden….

(Joël 2 : 32)

Meditatie Oktober

 

Een lied Hammaäloth,

Zo de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan.

                                                       ( Psalm 127 : 1a en 1m)

Meditatie Augustus/September.

Een vreemdeling op de aarde.

                                                               Hebr. 11 : 13 - 16    

Meditatie Juli

En ziet, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.

                                                                Mattheüs 28 : 20             

Meditatie Juni.

Maar de vrucht van de Geest is liefde

                                                                  (Galaten 5 : 22a)             

Meditatie Mei.

 

“Houd in gedachtenis dat Jezus  Christus uit de doden  is opgewekt, Welke is uit het zaad van David, naar mijn Evangelie”.                            

  2 Tim. 2 : 8              

Meditatie April

“Maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude”                                                  

 Lukas 22 : 32a

Pagina's

Aanstaande zondag

Aanstaande zondag hoopt onze eigen predikant ons voor te gaan. In de morgendienst zal voorbereiding worden gehouden op de bediening van het Heilig Avondmaal op D.V. zondag 3 februari. De extra collecte is dan voor de kerkelijke kassen. 

Klik hier voor het rooster van de kinderoppas.