slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Welkom

Welkom op de website van de CGK te Zaamslag.

U vindt hier de nodige gegevens wat betreft ons kerkelijke leven.

Lees hier de laatste berichten betreffende de maatregelen inzake het Corona-virus 

Meditatie Januari

Gods heil is nabij 

Want Mijn heil is nabij om te komen.                                                                      (Jesaja 56: 1b)

Meditatie December

Trekkende liefde                                                                                                     (Hooglied 1:4a)

Meditatie November

Onze hulp is in de Naam des HEEREN, Die hemel en aarde gemaakt heeft                                                                                                                                                                                      Psalm 124:8

Meditatie Oktober

En Filippus liep toe, en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, en zeide: Verstaat gij ook, hetgeen gij leest?
En hij zei: Hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus, dat hij zou opkomen, en bij hem zitten.

                                                                                                                                  Handelingen 8:30-31

Meditatie Augustus en September.

Wakker worden en opstaan

Daarom zegt HIJ; Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.                                                                                                                                                    Efeze 5:14

Meditatie Juli

.......HEERE! ik roep tot U den gansen dag......

                                                                                                                      (Psalm 88:10m)

Meditatie Juni

Het nut van de veertig dagen

… Zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, veertig dagen lang, …    

                                                                                                                      (Handelingen 1:3)

Meditatie Mei

Deze allen waren eendrachtig volhardende in het bidden en smeken.

                                                                                             ( Handelingen 1 : 14a)

Meditatie April.

Het Lijdensevangelie van het Lam.

Gij zult een volkomen lam hebben, een manneken, een jaar oud; van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen. (Leviticus 22 : 19) 

Pagina's

Aanstaande zondag

 

D.V.zondag 16 januari gaat ons in beide diensten voor 

ds H.H. de Haan